Sommertid, stille klokka fram



Sommertid er en ordning som går ut på å stille alle klokker frem en time i forhold til vintertid/normaltid. Flere land har innført dette for å utnytte de lyse delene av døgnet. Med sommertid menes også den perioden av året da klokka er stilt 1 time frem sammenliknet med resten av året.





Copyright © 2014 - 2023 www.hvaer-klokka.com